Noortetreenerite sihttoetuste menetlemine

EL struktuurifondide meetme, majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna "Infoühiskonna edendamine“  raames.

el_regionaalareng_horisontaa_2013(200px).jpg

Vabariigi valitsuse tegevusprogrammis 2011-2015 on eesmärk: väärtustada enam saavutusspordiga tegelevaid noori ja nende treenereid. Aastast 2015 käivitub sihtotstarbeline meede spordiklubides ja -koolides lapsi ning noori treenivate 5. ja kõrgema kutsetasemega treenerite toetamiseks töötasude ja tööjõumaksude tagamiseks (kogumaht ca 3,51 milj eurot). Hinnanguliselt puudutab meede ca 1200 treeneri töökohta ja ca 500 organisatsiooni.
Projekti eesmärgiks on kasutajasõbraliku ja turvalise taotluskeskkonnna loomine, mis on ühtlasi toetuse haldajale töövahend otsuste langetamisel, hilisemal järelvalvel ning tagab kogu menetluse läbipaistvuse.

Projekti elluviimist toetas EL Regionaalarengu Fond 14 982 euroga. 

Projekti teostas Gister OÜ perioodil september kuni detsember 2014

Link taotluskeskkonda

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus