Tutvustus

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse on Eesti Olümpiakomitee ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt asutatud sihtasutus. 

Sihtasutuse põhieesmärk on võimaluste loomine spordi toetamiseks ja arendamiseks ning sporditegevust toetavate tugiteenuste arendamine.

Oma eesmärgi täitmiseks Sihtasutus:

- korraldab spordialaste kutsekvalifikatsioonide, õppekavade ja õppematerjalide väljatöötamist ning rakendamist eelkõige treeneritele; 
- korraldab treenerite, sporditöötajate ja spordijuhtide ning teiste spordispetsialistide koolitusi;
- tegutseb treenerite kutseandmise keskusena, viib läbi kutseeksameid ja –teste;
- kogub, töötleb, haldab ja levitab spordialast teavet, on Eesti Spordiregistri volitatud töötleja;
- viib läbi spordi- ja liikumisharrastuse alaseid uuringuid ja küsitlusi, osutab konsultatsioone ja nõustamist;
- osaleb spordipoliitiliste ettepanekute väljatöötamises ja sellealases nõustamises;
- haldab ja arendab spordi- ning õppeeesmärgil sihtasutuse vara;
- korraldab muid Sihtasutuse eesmärgi täitmiseks vajalikke tegevusi. 

 

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus