"Eesti spordiregistri ärianalüüs ja selle alamandmekogus Spordiorganisatsioonid spordiharrastajate kohta kogutavate andmete analüüs"

EL struktuurifondide meetme, majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna "Infoühiskonna edendamine“  raames.

 EU Regi fond8200px).jpg

Projekti peamine eesmärk on saada terviklik ülevaade ESR-ga seotud tööprotsessidest ja nende puudujääkidest ning leida parimad (sh kuluefektiivseimad) lahendused senisest kvaliteetsemate ja kaasaegsemate avalike teenuste pakkumiseks, mille tulemusel väheneb ESR-iga seotud osapoolte halduskoormus. Selgitada välja ESR-i edasiste arendustööde vajalikkus, eesmärgid ja ulatus ning leida parim alternatiiv nende tööde läbiviimiseks.

Projekti elluviimist toetas EL Regionaalarengu Fond . 33048 euroga. Projekti kogumaksumus 38 880 eurot, omafinantseering 5832 eurot.

Analüüsi viis läbi Trinidad OÜ. Töö teostati perioodil aprill - september  2017

Tutvu analüüsiga

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus